AVK White Paper brochures

Vand er en meget kostbar ressource. I Danmark tager vi rent vand for givet – for her er meget af det, og kvaliteten er høj. Men sådan er det ikke alle steder.

”Non Revenue Water” – altså det vand som går tabt fra det forlader vandværket til det når ud til forbrugeren er et kæmpe globalt problem som koster både på ressourcer, miljø, sundhed og økonomi.

AVK i Galten har som en af verdens største producenter af ventiler til vand- og spildevand, meldt sig ind i kampen om begrænsning af vandspild. De har udviklet en række intelligente ventiler og smarte løsninger, som skal gøre det nemmere at komme vandspild til livs.

Jeg har sammen med AVK designet en række White-paper brochurer, som fortæller og informerer om hvordan man kan optimere vandledningerne og begrænse vandspild.